USCIS İşlem Süresi Aralıklarının Ardındaki Gerçek

Hem bölgesel merkezlerin hem de EB-5 yatırımcılarının Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS) web sitesinden nasıl yararlanacaklarını bilmesi gerekiyor. Programın katılımcıları, I-526, I-829 ve I-924 dilekçeleri de olmak üzere çeşitli başvurular için tahmini işlem süresi aralıklarını Vaka İşlem Sürelerinin Sorgulanması sayfasından görebiliyor.

USCIS, 31 Temmuz 2020 itibariyle aşağıda belirtilen formlarla ilgili işlem sürelerini şu şekilde belirtiyor:

  • I-526: 46 ila 74,5 ay (3,8 ila 6,2 yıl)
  • I-829: 27 ila 48,5 ay (2,25 ila 4 yıl)
  • I-924: 14,5 ila 31 ay (1,2 ila 2,6 yıl)

Dikkat: a) yatırımcıların tahmini işlem sürelerini kontrol edebilecekleri formlar, bunlarla sınırlı değildir ve b) tahmini süreler, bölgesel ofisler arasında değişiklik gösterebilir.

Yatırımcıların Doğal Eğilimi

USCIS raporunda I-526 için işlem süresi 46 ila 74,5 ay olarak belirtildiğinde, dilekçelerin bu süre boyunca işlem görmeyi beklediğini düşünürsünüz. Ancak bu bakış açısı çok da doğru değil.

Aslında, işlem görmekte olan dilekçelerin birçoğu, belirtilen aralığın dışındaki bir sürede değerlendiriliyor. Bu işlem süreleri çok çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebiliyor.

Örneğin, son bir hafta içinde I-924 formlarıyla ilgili işlem süreleri yaklaşık yüzde 75 düşerken, diğer iki tahmini aralıkta büyük artış gözlemleniyor.

USCIS Dilekçelerinin İşlem Süresi Aralıkları Aslında Neyi Gösteriyor

İşlem süresi aralıkları, sanılanın aksine, ortalama işlem sürelerinden çok yaşanabilecek gecikmelerle ilgili işaretler veriyor. Aralıktaki düşük ve yüksek değerleri şu şekilde yorumlamak gerekiyor:

  • Düşük Sayı: İki ay önce toplam dilekçelerin yüzde 50’sinin işlemlerini tamamlama süresi
  • Yüksek Sayı: İki ay önce toplam dilekçelerin yüzde 93’ünün işlemlerini tamamlama süresi

Yani hatalar hesaba katılmazsa, söz konusu aralıklar dilekçelerin yaklaşık yüzde 43’ünün işlem sürelerini gösteriyor.

Peki, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programının geri kalan yüzde 57’si (ya da çoğu) ne kadar sürede işleniyor? Büyük ihtimalle, tahmin edilen aralığın dışındaki bir sürede.

Maalesef EB-5 yatırımcıları, tahmini işlem süresi aralığı verilerinden yalnızca bir dilekçenin birkaç ayda mı yoksa birkaç yılda mı sonuca ulaştırılabileceğini anlayabiliyor.

Dosya Sorgulama Tarihlerinde Yüksek İşlem Süresi Tahminlerinin Rolü

EB-5 yatırımcılarının tek bir dilekçenin sonuçlandırılması için senelerce beklemesi yeni ya da tuhaf bir durum değil.

I-526 dilekçelerine baktığımızda, şu anda tahmini işlem süresi, lineer olmayan onay süreci ve yeni uygulamaya başlanan vize mevcudiyeti yaklaşımından ötürü yaklaşık dört ila altı yıl. USCIS artık I-526 dilekçelerinin onay süreçlerini teslim tarihindeki sırayla değil, başvuran kişinin ülkesi için hemen vize vermenin mümkün olup olmadığına göre işleme alıyor.

Dosya Sorgulama İçin Başvuru Tarihi

USCIS, makul olmayan gecikmeleri önlemek için “dosya sorgulama için başvuru tarihi” adlı bir uygulama ile durumu daha da karmaşık hale getirmişe benziyor.

Bu tarih, USCIS’in başvurunun sonucunu almak için belirlediği tarihten sonraki günü ve başvuran kişinin dosyasının akıbetini (başvurusunun mevcut durumunu) sorgulamasına izin verilen ilk günü göstermektedir. USCIS, bu tarihi, tahmin edilen sürenin uzun olmasına göre vermektedir.

Ancak uzun işlem sürelerinden dolayı beklemek zorunda kalan yatırımcıların yalnızca yüzde 7’sine bu hakkın tanınması kafaları karıştırıyor. USCIS’in niçin yalnızca bu kişilere bu hakkı verdiği açıklanmaya muhtaç.

Dosya Sorgulama Hakkı İçin Tarihlerde Oynaklık Görülmesi

Dosyanızın durumunu ne zaman sorgulayabileceğinizi takip eden bir EB-5 yatırımcısıysanız, tarihin (ileri ve geri) sürekli değişmesi de kafanızı karıştırıyor olabilir.

Bu durumun basit bir açıklaması var: Dosyaların işlem süreleri düzenli olarak güncellenmiyor çünkü bu değer bir zaman aralığını ifade ediyor.

Diğer yandan, dosya durumunun sorgulanmasına izin verilen tarihler, verilen zaman aralığının üst limitidir ve bu değer günlük olarak güncellenir.

Bu yüzden, dilekçelerin işlem süreleriyle ilgili aralıklar değiştiğinde, sorgulama tarihinizde muhtemelen aniden ve önemli değişiklikler görebilirsiniz.

Tahmini İşlem Süreleriyle İlgili Diğer Tutarsızlıklar

EB-5 projesi yatırımcıları ayrıca, tahmini işlem süreleri ile geçmişteki ortalama işlem süreleri arasındaki tutarsızlıkları da dikkate almak zorunda. Bu konu hakkında şunları bilmelisiniz:

  • Tahmini işlem süresi aralıkları yalnızca rapor tarihinden önceki iki ayda işlemleri yapılan dilekçeler üzerinden hesaplanır.
  • Geçmişteki ortalama işlem süreleri, bir dilekçe türü ile ilgili beklemede olan tüm başvurular üzerinden hesaplanır ve bunların ortalaması alınır.

Tüm bu sebeplerden ötürü tutarsızlıklar baş gösterebilir. Farklı verilerin yanı sıra şunlara da dikkat etmeniz gerekir:

  • Tahmini işlem süresi aralığı, işlem sürelerinin ortalamasını değil medyanını gösterir.
  • Dilekçeler aşırı derecede hızlı ya da yavaş işlendiğinde verilerde otomatik olarak daha da ciddi sapmalar meydana gelebilir.

İşlemlerin Lineer Olmayan Bir Şekilde Devam Ettiğini Gösteren 2019 Mali Yılının Birinci Çeyreği Rakamları

USCIS nadiren de olsa detaylı işlem verilerini paylaşıyor. Örneğin Ekim-Aralık 2018 (2019 mali yılının birinci çeyreği) dönemiyle ilgili kapsamlı bir rapor yayınlandı ve bu rapor şaşırtıcı şekilde olumluydu!

USCIS, I-526 dilekçeleri ile ilgili işlem süresi aralığını 20,6 ila 26,5 ay olarak açıklamıştı. Ancak dilekçelerin fiili onay işlemleri yalnızca 10 ila 15 ay sürdü. Bu da USCIS’in lineer olmayan işlem süreçlerini bir kez daha net şekilde ortaya koydu.

Figures for FY2019 Q1 Support the Non-Linear Movement of Processing

Menü