I-526 İşlem Sürelerinde Ani Düşüş

I-526 işlem süreleri değişkendir. I-526 dilekçelerinde çok çeşitli bilgiler bulunur ve destekleyici belgeler de yatırımcıdan yatırımcıya büyük değişiklikler gösterir. Bu yüzden de farklı I-526 dilekçelerinin işlem süreleri birbirinin aynı olmaz. Ancak EB-5 yatırımcıları genellikle 1-2 yıl beklemektedir. 2020 mali yılı, işlem sürelerinin daha kısa olması açısından yeni bir dönem başlatabilir. Zira, I-526 dilekçeleri için ortalama işlem süreleri zaten düşmüş durumda. Ancak bu gelişmeler, tüm yatırımcılar için I-526 başvurularının daha hızlı bir şekilde onay sürecine alınacağını garanti etmez.

I-526 Başvurularına Dair Genel Bilgiler

I-526 dilekçesi, bir EB-5 yatırımcısı tarafından teslim edilen ilk dilekçedir. Çoğu zaman, EB-5 yatırımcısının EB-5 sermayesini ilgili projenin emanet hesabına aktarılmasını takip eder. İşlem süresi; başvurunun karmaşık olması, projenin meşruiyeti ve yatırımcının vatandaşı olduğu ülke gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

I-526 dilekçelerinin yanında, yatırımın ABD ekonomisine katkı sağladığını gösteren belge ve kanıtların da Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCSIS) sunulması zorunludur. Bazı destekleyici belgeler, EB-5 sermayesiyle ilgilidir. Çünkü yatırımcıların en az 1,8 milyon dolar (proje hedeflenmiş istihdam alanı (TEA) içinde yer alıyorsa 900.000$) tutarındaki parayı belirlenen hesaba aktardığını göstermesi gerekir. Ayrıca, EB-5 fonlarının meşru kaynaklardan geldiğinin de kanıtlanması zorunludur.

I-526 başvurusu sırasında yerine getirilmesi gereken diğer önemli şartlar ise yeni ticari işletme (NCE) ile ilgilidir. Yatırımcılar, başarılı bir EB-5 projesi için NCE’nin faaliyetlerinin sürmekte olduğunun yanı sıra personelin işe alınmasıyla ilgili takvim, iş planı ve NCE’nin tam zamanlı 10 yeni istihdamı yaratabilecek durumda olduğunu gösteren kabul edilmiş metodolojileri takip eden ekonomi raporu gibi kanıtları sunmak zorundadır. Bunun yanında, NCE’nin günlük yönetimine katkı sağladıklarına dair kanıtlar da I-526 başvurusu sırasında sunulmalıdır. Ancak bölgesel merkez üzerinden yatırım yapanların sınırlı sorumlu ortak konumunda olduklarını göstermeleri yeterlidir.

Yurtdışından başvuran bir EB-5 yatırımcısı, I-526 dilekçesinin onaylanmasının ardından Ulusal Vize Merkezi (NVC) ile irtibata geçerek EB-5 vizesine başvurabilir. Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet etmekte olan yatırımcılar ise göçmenlik statüsünü tashih ettirmelerine imkan tanıyan Form I-485, kodlu belgeyi teslim edebilir. EB-5 yatırımcıları yalnızca kendileri için değil, eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları için de yeşil kart alabilir. Şartlı kalıcı oturum statüsü iki yıl devam eder ve ardından yatırımcı şartlı durumu kaldırmak için I-829 dilekçesini verir.

I-526 İçin Ortalama İşlem Sürelerindeki Düşüş

I-526 Average Processing Times Plummet
EB-5 işlemleri hızlı bir şekilde ilerlemez. EB-5 yatırımcıları çoğu zaman I-526 dilekçelerinin onaylanması ya da reddedilmesi için en azından bir yıl bekler. 2018 mali yılında dilekçeleriyle ilgili karar verilmesini bekleyen yatırımcılar şanssızdı. Çünkü ortalama işlem süreleri 22,2 ayı buluyordu. Ancak 2019 mali yılından itibaren ortalama işlem süreleri düşmeye başladı ve 2020 mali yılında da son beş yılın en düşük seviyesi olan 12,6 aya geriledi. EB-5 işlemlerinin %40 gibi yüksek bir oranda hızlanması nadiren görülen bir durum.

COVID-19 salgınından dolayı dünyanın dört bir yanında ABD konsoloslukları kapatılıyor. USCIS de ofislerini halka kapattı ancak Göçmen Yatırımcı Bürosu (IPO) hâlâ sıkı şekilde çalışmaya ve I-526 dilekçelerini sonuçlandırmaya devam ediyor. Pandemiden dolayı IPO’nun yerine getirebileceği faaliyet kalemleri azaldığı için I-526 dilekçelerine ayrılan zaman artmış durumda. Bunun sonucunda da işlem sürelerinin daha da kısalması ihtimal dahilinde.

Menü