EB-5 Yatırımları İçin “Riske Maruz” Olma Şartı Ne Anlama Gelir

EB-5 “riske maruz” olma şartının amacı, EB-5 yatırımcısının yatırım sermayesini, istihdam yaratacak ve ekonomiyi canlandıracak bir yeni ticari işletmeyi (NCE) finanse etmek için fiilen kullanmasını garanti altına almaktır. Bu kavram, yatırımcılar riskli projelere yatırım yapmak zorundaymış gibi anlaşılmaktadır. Ama aslında, EB-5 yatırımcısı için mali kayıp riskini ya da kazanç fırsatını ifade etmektedir.

Riske maruz yatırım için; yatırım niyetinde olmak ya da potansiyel yatırımlar için hazırlık yapmak yeterli değildir. Yani EB-5 yatırımcıları, I-526 dilekçelerini vermeden önce yatırımlarını yapmak ve bu yatırımların “riske maruz” olduğunu başvuru sırasında kanıtlamak zorundadır.

EB-5 projelerinin “riske maruz” olma şartıyla ilgili ayrıntılı bilgi için USCIS Politikaları El Kitabının 6(G)(2)(A) numaralı maddelerinde Izummi Davası ve Ho Davası ile ilgili atıflara bakılabilir. “Riske maruz” olma şartıyla ilgili kurallar şunlardır:

 • Sözleşmeye Dair Yükümlülükler
  • Proje geliştiriciler, projenin mali getirileri konusunda hiçbir garanti veremez.
  • Sözleşmede geri ödemeye dair herhangi bir madde bulunamaz.
  • Yatırımcıların, önemli ölçüde maddi kayıp ihtimalini kabul etmeleri zorunludur.
  • Yatırımcılar, garantili olmadığı ve minimum yatırım miktarının bir parçası olmadığı sürece kâr payı alabilir.
 • Mülkiyet ve Varlıkların Kullanımı
  • Varlığın tahmini değeri özellikli EB-5 yatırımı miktarından çıkarıldığında gereken minimum EB-5 yatırımı miktarı hâlâ karşılanıyorsa, mülkiyet ve varlıkların kullanımına dair garanti verilmesi mümkündür.
 • Yatırım Miktarlarının Aktarılması
  • Yatırımcı, yatırım miktarının tamamını NCE’ye aktarmak zorundadır.
 • İşletme Faaliyetinin Kanıtlanması
  • Yatırımcılar, projede işletme faaliyetlerinin devam etmekte olduğunu göstererek bunun gerçek bir yatırım olduğunu ve ABD ekonomisini canlandırmak için kullanılmakta olduğunu kanıtlamak zorundadır.

“Riske Maruz” Olma Şartının Uygulama Şekliyle İlgili Örnekler

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinin (USCIS), “riske maruz” olma şartını gerçek hayatta nasıl uyguladığına dair bazı örnekleri aşağıda sıraladık.

Mali Getiri Fırsatı Olmaması

EB-5 yatırımcıları yalnızca mali kayıp riskine maruz değil, kazanç fırsatına ada sahip olmalıdır. İmzaladığı sözleşmede, NCE’nin kârından hak elde edemeyeceğine dair hüküm bulunan bir yatırımcının I-526 başvurusu, USCIS tarafından reddedilmişti.

Bununla birlikte, yatırımın kaliteli olmaması, bu şartın yerine karşılanmadığı anlamına gelmemektedir. Yatırımcının kâr elde etme ihtimalinin çok düşük olduğu bir I-526 dilekçesi USCIS tarafından reddedilmişti. Ancak konu İdari Mahkemeye taşındığında mahkeme bu kararın yanlış olduğuna hükmetti. Çünkü proje her ne kadar zayıf bir yatırım olsa da mali kazanç ya da kayıp ihtimali yine de söz konusuydu.

İstihdam Yaratan Yapının Fonlara Erişiminin Olmaması

Yatırım sermayesinin tamamı istihdam yaratan yapıya (JCE) gönderilmek üzere NCE için açılmış bir emanet hesabına aktarılmış olmasına rağmen; kredi anlaşmasında NCE’yi bu fonları JCE’ye aktarmaya zorlayacak bir hüküm olmamasından dolayı da USCIS bir I-526 başvurusunu reddetmiştir. Ayrıca, yatırımcının sermayesi hâlâ emanet hesabındayken JCE’nin inşaatı tamamlanmıştır. Bu yüzden de söz konusu fonlar için makul bir ihtiyaç söz konusu olmamıştır.

Belirgin Bir İşletme Faaliyetinin Olmaması

USCIS ayrıca, proje alanını ziyaret ettiği sırada herhangi bir faaliyetin olmadığını tespit ettiği model statüsündeki bir JCE başvurusunu reddetmişti. JCE’nin karara itiraz etmesinin ve inşaat izni, denetleme kayıtları ve inşaat sözleşmeleri gibi faaliyet kanıtlar göstermesi üzerine projenin model statüsü USCIS tarafından onaylanmıştır.

“Riske Maruz” Şartı İçin Detaylı İnceleme Yapılması

Daha önce de belirttiğimiz gibi, “riske maruz” olma şartı, EB-5 yatırımcılarının riskli projelere yatırım yapmak zorunda olduğun anlamına gelmemektedir. Yatırımcılar, finansal ve göçmenlikle ilgili risklerini en aza indirmek adına ayrıntılı inceleme yapmalıdır. Bunun yanında, “riske maruz” olma şartını da akıllarından çıkarmamalı ve bu şartı ihlal edebilecek durumlara karşı dikkatli olmalıdır. Bir EB-5 projesinin “riske maruz” olma şartını karşıladığından emin olmak için yatırımcılar aşağıdaki soruları kendilerine sormalıdır.

 • İş planı ve teklifinde, hem mali kazanç hem de kaybın olabileceğine dair açık kanıtlar var mı?
 • Yatırım anlaşmasında mülkiyet ve sahiplik gibi terimler yer alıyor mu?
 • NCE, herhangi bir yatırım getirisini garanti ediyor mu?
 • NCE, özellikli EB-5 yatırım miktarından düşülmesi gerekecek şekilde bir varlığın mülkiyeti ile ilgili garanti veriyor mu?
 • Yatırım anlaşmasında, NCE’nin tüm EB-5 fonlarını JCE’ye sağlaması şartı koşuluyor mu? JCE’nin alacağı fon miktarının etkileyecek herhangi bir harçtan bahsediliyor mu?
 • İş planında, JCE’nin kullanacağı EB-5 sermayesi ile ilgili takvim ve kullanma yöntemleri tam olarak belirtilmiş mi?
 • İş planında, devam eden işletme faaliyetleri açıkça belirtilmiş mi?

I-829 dilekçesindeki “riske maruz” olma şartı, I-526 dilekçesine göre biraz farklı kuralları takip etmektedir. I-829 dilekçesindeki farklılıklardan biri, EB-5 yatırımcılarının Amerika Birleşik Devletleri’nde şartlı kalıcı oturum statüsünde bulundukları süre boyunca riske maruz kaldığını kanıtlamak zorunda olmalarıdır.

Menü