EB-5 Yatırımcıları, Sermayelerinin Meşru Kaynaklara Sahip Olduğunu Nasıl Kanıtlayabilir?

EB-5 yatırımcılarının I-526 dilekçelerinde, EB-5 fonlarını meşru şekilde elde ettiğine dair kanıtların yer alması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) kurumunun “meşru kaynaklar” ifadesini ne anlama geldiği bilmek, başarılı bir I-526 başvurusu yapabilmek için öne taşır.

Fon Kaynağı Belgeleri

USCIS, bir yatırımcının EB-5 fonlarının meşru kaynağına için çok çeşitli belgeleri kanıt olarak göstermesini kabul etmektedir. Yatırımcıların, I-526 dilekçelerinin kabul edilmesi için aşağıdaki belgeleri de teslim etmeleri gerekir:

 • Yatırımcının bağlantılı olduğu işletmelerin son beş yıldaki vergi beyannameleri
 • Gelir ve emlak vergisi de olmak üzere, son beş yıldaki her türlü vergi beyannamesi
 • EB-5 yatırımcısının bağlantı olduğu yabancı şirketlerin sicil kaydı belgeleri
 • Varlık satışları, miras belgeler ve sermaye bağışını kanıtlayan belgeler de dahil olmak üzere EB-5 sermayesinin kaynağını gösteren her türlü belge
 • Dilekçe sahibi aleyhine son 15 yıl içinde herhangi bir ülkede açılmış olan dava ve verilen hükümler ya da para cezası hükümlerini gösteren onaylı suretler

EB-5 fonlarını meşru yollarla elde ettiklerini göstermenin yanında, yatırımcıların sermayeyi EB-5 projesine yatırdığını göstermesi de zorunludur. Yatırım, havale kayıtları ya da hesap ekstresi gibi belgelerle kanıtlanabilir.

EB-5 yatırımcıları birbirinden farklı olduğu için, EB-5 fonlarının meşru kaynaklarının belgelenmesi her biri için farklı şekilde yapılabilir. Bazı sermaye türlerinin izlerinin gösterilmesi diğerlerine göre daha kolay olabilir. Bu yüzden EB-5 yatırımcıları fonlarını en kolay şekilde belgeleyebilecekleri yöntemi tespit etmek için bir göçmenlik avukatına danışmalıdır. Yatırımcılar çoğu zaman son yıllarda çeşitli kaynaklardan belgeler toplamak zorunda kalır.

EB-5 Fonlarının Meşru Kaynaklarını Kanıtlayan Başlıca Belgeler

Aşağıda, EB-5 yatırımcılarının EB-5 programına yatırdıkları paranın meşru kaynağını kanıtlamak için en çok kullandığı belgelerden bazı örnekler yer alıyor.

 • Maaş gelirleri: gelir vergisi beyannameleri, W-2’ler, banka hesap ekstreleri, iş sözleşmeleri vs.
 • Bir işletmenin satışı: ticaret sicil belgesi, işletmenin satıldığını gösteren belgeler, işletmenin yatırımcıya ait olduğunu gösteren belgeler, yatırımcının işletmedeki idari görevini gösteren belgeler, yeminli mali müşavirin işletmeyle ilgili değer tespiti vs.
 • Yatırım gelirler: en azından son üç yıla ait hisse senedi sertifikaları, hesap ekstreleri, yatırım hesabı belgeleri vs.
 • Emlak satışı: satış sözleşmeleri, tapular, emlak vergisi beyannameleri, borç sözleşmeleri, hesap ekstreleri
 • Borçlar: kredi belgeleri, varlıkların değer tespiti, borç veren tarafın sermayesinin kaynaklarının gösteren belgeler, hesap ekstreleri vs.

EB-5 sermayesi için en çok kullanılan belgeler bunlar olsa da USCIS’in kabul ettiği başka kaynaklar da bulunmaktadır. Miras kalan para, bağışlar, mahkeme kararlarıyla elde edilen paralar ve boşanma yoluyla elde edilen gelirler de EB-5 sermayesi için geçerli kaynaklar arasında yer alır. Ancak bir akraba ya da arkadaşın verdiği hediye ve bağışlarla ilgili olarak USCIS, bağış yapan kişidenS bu paranın meşru kaynağını göstermesini istemektedir.

Fonların Meşru Kaynaklarının Kanıtlanmasına Dair Öneriler

EB-5 sermayesinin meşru kaynaklarını toplamak için sıkıcı ve meşakkatli geçen süreci kolaylaştırmak adına, EB-5 yatırımcıları aşağıdaki adımları atabilir:

 • EB-5 sermayeniz için hangi kaynakları kullanacağınıza ve hangi belgeleri toplamanız gerektiğine karar vermek için bir göçmenlik avukatı ile görüşmek.
 • Yatırım yapmadan önce EB-5 fonlarını toplamak için özel bir hesap açarak bu kaynakların daha kolay takip edilmesini sağlamak.
 • Tercüme edilmesi gereken belgeler varsa bunların tercümesi için yeterince zamana sahip olacak şekilde hareket etmek.
Menü