EB-5 Yatırım Sermayesinin Meşru Kaynaklardan Elde Edildiğinin Kanıtlanması

EB-5 yatırımcıları, I-526 dilekçeleri kapsamında EB-5 yatırım fonlarının meşru yollarla elde edildiğini kanıtlamak zorundadır. Bu süreçte, hangi kaynakların meşru olarak görüldüğünün ve bunun için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerektiğinin bilinmesi çok önemlidir.

Fon Kaynakları

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), fon kaynaklarının meşruiyetinin kanıtlanması için çeşitli belgeleri kabul etmektedir. Bu fonlar; maaşlar, yatırım gelirleri, işletme satışı, krediler ve diğer kaynaklardan gelebilir. Fon kaynağı olarak gösterilmek üzere kullanılabilecek belgelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

 • Maaş gelirleri
  • Kurumsal ve kişisel gelir vergisi beyannamelerinin yanı sıra iş sözleşmeleri ve işveren tarafından vergi dairelerine son beş yıl içinde gönderilen W-2 türü belgeler kanıt olarak kabul edilmektedir.
 • Yatırım gelirleri
  • Yatırım gelirlerini kanıtlamak için, son üç yıl için yatırım hesabıyla ilgili dokümanlar, hisse senedi sertifikaları kullanılabilir.
 • Emlak satışları
  • Emlak satış vergisi sertifikası ya da mülkün alım satım sözleşmesi gibi kanıtlar sunulabilir.
 • İşletme satışları
  • İşletmenin tescil sertifikası, değerini gösteren belgeler ve işletmenin satıldığını gösteren belgeler gibi kanıtlar sunulabilir.
 • Borçlar
  • Yatırım fonları arasında borçlar varsa, yatırımcılar borç belgeleri ve borç veren kişinin sermayesi ile ilgili belgeleri de sunmak zorundadır.
 • Çeşitli fon kaynakları
  • Miras ya da mahkeme kararlarıyla elde edilen gelirler de kabul edilmektedir. Bunun için miras intikal belgeleri ya da mahkeme kararlarının kopyaları sunulabilir. Bağışlanan fonlar da meşru bir yöntemdir ancak fonların bağışlandığının ve bağışlayan kişinin bunları meşru yollarla elde ettiğinin gösterilmesi zorunludur.

Yatırım Fonlarıyla İlgili Kanıtlar

EB-5 fonlarının meşru yollarla elde edildiği konusunda kanıtların yanı sıra bu fonların seçilen EB-5 projesine yatırıldığının gösterilmesi de zorunludur. Yatırımı kanıtlamak için banka hesap ekstreleri ya da projeye para havalesi yapıldığını gösteren belgeler sunulabilir.

Öneriler

EB-5 fonlarının meşru kaynaklarının gösterilmesi, EB-5 yatırımcısının içinde bulunduğu duruma göre çok kolay olabileceği gibi son derece karmaşık da olabilir. Bu yüzden de EB-5 yatırımcılarının hangi fon kaynaklarını kullanabileceği, hangi belgelere ihtiyaç duyulacağı ve kaynakları belgelemenin en iyi yolunun ne olacağı konusunda bir göçmenlik avukatına danışması önerilmektedir. USCIS, yabancı dildeki belgelerin İngilizce tercümelerinin de sunulmasını istediğinden, belgelerin önceden tercüme ettirilmesi de önem taşır. Son olarak, EB-5 yatırımı yapılmadan önce, EB-5 yatırımcıları fonları aktarmak için ayrı bir hesap oluşturmalıdır. Bu sayede yatırımların takip edilmesi daha kolay hale gelecektir.

Menü