EB-5 Modernizasyon Kuralı Hakkında Sorular

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) 2019’da EB-5 Modernizasyon Kuralını uygulamaya başladı. Yeni yönetmelik, EB-5 vize programında büyük değişiklikler yapıyor. Bundan dolayı da EB-5 yatırımcıları, proje geliştiricileri ve bölgesel merkez yöneticilerinden birçok soru geliyor. USCIS, 13 Mart 2020 tarihindeki kamu katılımı toplantısında bu sorulardan bazılarına cevap verdi.

Öncelik Tarihleri

Kimlerin öncelik tarihleri geçerli olmaya devam edebilir?

Yurtdışından başvuran EB-5 yatırımcılarının, 21 Kasım 2019 ve sonrasında teslim ettikleri dilekçeler için daha önce onaylanmış olan I-526 dilekçeşeleriyle elde ettikleri öncelik tarihleri geçerli olmaya devam edebilir. Ancak bu haktan yalnızca önceki I-526 dilekçeleri gerçeğe aykırı beyan ya da dolandırıcılık gerekçeleriyle reddedilmemiş olan EB-5 yatırımcıları yararlanabiliyor.

Bir yatırımcının, daha erken olan öncelik tarihinden yararlanması için ne yapması gerekiyor?

Yeni bir I-526 başvurusu yaparken mevcut öncelik tarihini kaybetmek istemeyen EB-5 yatırımcılarının, bunu bir dilekçe yazarak talep etmesi gerekiyor. Bu başvuru sırasında Form I-824’ ün de doldurularak teslim edilmesi gerekiyor.

Minimum Yatırım Miktarları

Değişen minimum EB-5 yatırımı miktarları ne zamandan itibaren geçerli?

Yeni minimum yatırım miktarları 21 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. I-526 dilekçelerini bu tarihten sonra vermiş olan tüm EB-5 yatırımcıları, yeni şartlara tabi olacak. Başvuruyu bu tarihten önce yapmış olanlar ise dilekçelerin durumundan ya da yatırım miktarının tamamını transfer edip etmediklerinden bağımsız olarak önceki asgari yatırım miktarlarından yararlanacak.

Minimum yatırım miktarları ne kadar?

Yeni uygulamada, hedeflenmiş istihdam alanları için minimum yatırım miktarı 900.000$, bunun dışındaki projeler için ise 1,8 milyon dolar.

Yeni bir I-526 başvurusu yapacak olan fakat eski öncelik tarihleri geçerliliğini koruyacak olan yatırımcılar için hangi minimum yatırım miktarı uygulanacak?

21 Kasım 2019 tarihinden sonra dilekçe veren EB-5 yatırımcıları, minimum yatırım ve diğer kurallar ve şartlar bakımından yeni uygulamaya tabi olacak. Bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değil.

Hedeflenmiş İstihdam Alanları

Hedeflenmiş İstihdam Alanları (TEA) ile ilgili değişiklikler kimleri etkileyecek?

TEA değişiklikleri yalnızca 21 Kasım 2019 tarihinden sonra dilekçe veren EB-5 yatırımcıları etkileyecek.

EB-5 yatırımcıları, bir projenin yüksek işsizlik oranlarına sahip bir TEA alanı kapsamında olup olmadığını nereden kontrol edebilir?

EB-5 yatırımcıları, American Community Survey (ACS) ve Çalışma Bakanlığının Bureau of Labor Statistics (BLS) raporlarını kaynak olarak kullanabilir. Ancak yatırımcıların, seçtikleri kaynak konusunda tutarlı olmaları zorunludur.

EB-5 yatırımcıları, projelerinin TEA kapsamında olduğunu belgelemek için hangi kanıtları göstermelidir?

USCIS’e göre EB-5 yatırımcıları; yeni ticari işletmenin (NCE) faaliyetlerinin büyük bölümünü gerçekleştirdiği konumu, söz konusu yerin içinde bulunduğu sayım bölgelerinin harita üzerindeki konumunu ve varsa doğrudan komşu olan bölgeleri, bu konumda ağırlıklı ortalama istihdam oranını belirlemek için kullanılan hesaplama yöntemi, bu konum için güvenilir işsizlik oranları ve söz konusu verilerin güvenilir olduğuna dair kanıtlar sunmak zorundadır.

21 Kasım 2019’dan önce verilen ve onaylanmış I-526 dilekçelerindeki TEA kararları, aynı yatırımcının yeni dilekçeleri için de geçerli midir?

Yeni TEA kuralları, 21 Kasım 2019 tarihinde ve sonrasında verilen I-526 dilekçeleri için geçerlidir ve bu konuda istisna söz konusu değildir.

Kalıcı Oturum Statüsündeki Şartların Kaldırılması

EB-5 yatırımcılarının eş ve çocukları da ayrıca I-829 dilekçesi verilmeli midir?

Bir EB-5 yatırımıyla bağlantılı olan herkes kendi I-829 dilekçesini vermek zorundadır. Yatırımcının vefat etmesi durumunda, eşi ve çocukları yalnızca bir dilekçe verebilir. İki yıllık şartlı kalıcı oturum sırasında EB-5 yatırımcısından boşanan eşler veya yatırımcının yaşı 21’i aşan ya da evlenen çocukları da EB-5 yatırımcısının I-829 dilekçesi kapsamında yeşil kart başvurusu yapabilir.

Menü