Yığılan Vize Başvurularına Çözüm Aşısında ABD Senatosuna Sunulan Kapsamlı EB-5 Modernizasyonu Tasarısı

Cumhuriyetçi 3 senatör tarafından sunulan ve EB-5 programında modernizasyonu öngören tasarı, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sunulan tasarı; Çin, Vietnam ve Hindistan uyruklu EB-5 yatırımcılarının on yıldır devam eden vize sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda çalışma izni için bekleme süresinin üç yıl ile sınırlandırılması, EB-5 yatırımcılarının (bekleme sürecinden dolayı) yaşı geçen çocuklarının mağdur edilmemesi ve EB-5 yatırım sermayesinin güven altına alınması için programda bazı değişiklikler yapılması teklif ediliyor. Göçmem Yatırımcı Programında Reform Yasası (S. 2778) olarak adlandırılan tasarı, Cumhuriyetçi Senatörler Graham, Rounds ve Cornyn imzasıyla sunuldu.

Tasarıda yer alan önemli hükümleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Programın Yürürlük Süresi – Program, altı yıl daha uzatılarak 30 Eylül 2025 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Hedeflenmiş İstihdam Alanı (TEA) Tanımlamaları 

Kırsal Alan tanımı: “Kırsal alan” terimi, şu alanları içermektedir:

 • En az 20.000 nüfuslu şehir ya da kasabaların sınırları dışındaki yerler; ve
 • İstatistiksel metropol alanlarının dışındaki yerler; ya da
 • Alan olarak 100 milkareden büyük sayım bölgelerinin içinde olan ve milkare başına 100 kişiden az nüfus yoğunluğuna sahip olan alanlar.

Yoğun İşsizlik Oranına Sahip Kentsel Alan Tanımı: TEA alanları ABD Hazine Bakanlığı tarafından Vergi İndirim ve İstihdam Yasası uyarınca. 

Yatırım Miktarları

 • İki yatırım yöntemi arasında 100.000$’lık bir fark söz konusu olacaktır.
 • TEA alanları için minimum yatırım düzeyi 1.000.000$ olarak güncellenecektir.
 • TEA dışı alanlar için bu miktar 1.100.000$ olarak güncellenecektir.
 • Bu miktarlar, daha sonraki yıllarda enflasyona bağlı olarak değişecektir.

TEA Bölgeleri İçin Kontenjanlar

 • Vizelerin %15’i Kırsal alanlar için verilecektir
 • Vizelerin %15’i İşsizlik Oranının Yüksek Olduğu Kentsel Alanlar için verilecektir
 • Kullanılmayan vizeler, her yılın sonunda bir sonraki yıl tüm projelerin kullanabileceği vize havuzuna aktarılacaktır 

Yeni Programın Şartlarına Geçiş Süreci – Yeni tasarı, yasalaşmasından 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. Yasa yürürlüğe girdiği tarihte beklemede olan I-526 dilekçeleri yeni yatırım miktarlarından muaf olacaktır. Tasarının yasalaşmasından sonra reddedilen dilekçelerle ilgili yeniden yapılacak başvurularda yeni yatırım miktarları geçerli olacaktır. 

Birikmiş Başvurulardan Dolayı Çıkan Sorunların Azaltılması ve Ekstra Gelir Kaynağı Önerisi – Peşinen Verilen Şartlı İzin ve çalışma izni.

 • Sırada bekleyen tüm başvurular (yaklaşık 30.000 başvuru) için, onaylı bir I-526 dilekçesi varsa ve bekleme süresi 3 yılı bulduysa, başvuran kişi ve ailesi bir miktar harç ödeyerek ABD’de seyahat ve çalışma izni elde edebilir.
 • Tüm yeni Yatırımcı Dilekçeleri için ödenecek olan ekstra 50.000$ yeni fona aktarılacaktır.
 • EB-5 programında reform/biriken başvuruların azaltılması kapsamında toplanacak harçların tamamı Kongre tarafından ulusal çıkarlar için gerekli olduğu düşünülen programlara aktarılacaktır. 

Devlet Fonları (SWF)) –EB-5 sermayesi tarafından da fonlanan projelerde SWF sermayesi üzerinde bir engel söz konusu olmayacaktır.
 

Teslim edilen başvurular için 120 günlük prim işlemi

Kongre ve Acente İçin Önemli Miktarda Yeni Gelir Kaynakları

Ulusal Güvenliğin Güçlendirilmesi ve Dolandırıcılığa Karşı Caydırıcılık İçin Uygulanan Dürüstlük Önlemleri

 • İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), bölgesel merkez programlarına taraf olan kişilerin sabıka kaydı sorgularını yapmak ve bu kişilerin biyometrik bilgilerini toplamak için yetkilendirilmesi.
 • Programa aykırı davranılması durumunda kişilerin men edilmesi, bölgesel merkezlerin izinlerinin ise askıya alınması ve sona erdirilmesi için DHS’e yetki verilmesi.
 • Dolandırıcılık, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ya da ulusal güvenlik endişelerinden dolayı göçmen yatırımcı dilekçelerinin reddedilmesi ya da feshedilmesi konusunda DHS’in yetkisinin netleştirilmesi.
 • Programın titizlikle yönetilmesini sağlamak için bölgesel merkez programlarının katılımcıları tarafından finanse edilecek bir EB-5 Dürüstlük Fonu kurulması.
 • Bölgesel merkez operatörleri için yıllık raporlama ve muhasebenin ayrıntılı olarak yapılması şartı getirilmesi.
 • Enforce strict new requirements for third-party promoters marketing or promoting regional center investment projects.
 • Bölgesel merkez yatırımı projelerinin pazarlamasını ya da reklamını yapan üçüncü taraf şirketler için sıkı şartlar getirilmesi.
 • Bir yatırımcının fonlarının yasal ve meşru kaynaklardan elde edildiğinden emin olmak için DHS’e daha gelişmiş araştırma araçlarının sağlanması.
 • USCIS’in EB-5 programına dahil olan kişi ve kuruluşların her biriyle işlemleri uygun ve imtiyazsız şekilde yürütmesini sağlayacak hükümler.
 • Yabancı Yatırımcı Risk İncelemesi Modernleştirme Yasası (FIRRMA) uyarınca ‘covered transaction’ olarak nitelendirilen işlemlerde CFIUS Reformuna uyulmasının sağlanması.

Bu konuda spesifik bir sorunuz varsa, lütfen Ücretsiz EB-5 Danışmanlığı Planla butonuna tıklayarak telefonla görüşme için rezervasyon yaptırarak ya da ekranın sağ tarafındaki What’s App simgesi ile What’s App’tan mesaj göndererek EB5 Affiliate Network ekibi ile irtibata geçin.

Menü