EB-5’in Güncellenmesi: EB-5 Vize Programındaki Üç Önemli Değişiklik

ABD’nin Resmi Gazetesinde Temmuz 2019’da yayınlanan EB-5 programı değişikliklerini anlayabilmek, Nihai Kuralın uzun ve karmaşık olduğu dikkate alındığında gerçekten zor. Yine de mevcut ve müstakbel program katılımcılarının, yeni kuralların programdaki gelecekleri nasıl etkileyeceğini anlamak adına 21 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek değişikliklerin en önemlilerini bilmesi gerekiyor.

EB-5 programında yapılan güncellemelerin yol açacağı etkilerin tamamı ancak kurallar uygulanmaya başladıktan bir süre sonra netleşecek. Bununla birlikte, üç önemli değişikliğin etkileri hemen görülecek.

1. Minimum Yatırım Miktarları Artıyor

21 Kasım 2019’dan itibaren, hedeflenmiş istihdam alanı (TEA) içindeki bir proje için yapılacak minimum yatırım miktarı 500.000$’dan 900.000$’a yükseltilecek. Benzer şekilde, TEA dışındaki projeler için minimum yatırım miktarı da 1.000.000$’dan 1.800.000$’a çıkacak.

Bu artışlar, enflasyon oranlarına göre ayarlanırken, yeni kurallar kapsamında gelecekteki artışların da yine enflasyon oranına göre ayarlanması için bazı yönergeler yer alıyor. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yatırım miktarını beş yılda bir güncelleyecek ve bir sonraki artış 2024’te yapılacak.

2. TEA Tahsis Kriterleri Değişiyor

Yeni EB-5 kuralları, başta kentsel bölgelerde yer alanlar olmak üzere, TEA’lerin yönetimiyle ilgili önemli deşiklikler içeriyor. Şu anda TEA alanları eyaletler tarafından belirleniyor ve eyalet yönetimlerin ekonomik büyümeye en çok ihtiyaç duyduğunu düşündükleri alana doğrudan finansman sağlanması konusunda bazı esneklikler sağlamasına izin veriliyor. Kasım 2019’dan itibaren, TEA alanlarının yönetimi DHS’te olacak. Sektör paydaşları, bu bakanlığın yeni kuralları nasıl uygulayacağı konusunda net bir öngörüye sahip değil.

Öte yandan, kırsal bölgeler için yüksek işsizlik oranına sahip alanların tanımı aynı kalacak olsa da kentsel bölgeler için bu tanım değişecek. Mevcut kurallara göre, çok sayıda komşu sayım bölgesi birleştirilerek yüksek işsizlik alanları oluşturulabiliyor. Ancak yeni kurallara göre, tek bir sayım bölgesine odaklanılması gerekecek. Projeler, birbirine doğrudan komşu olan bölgelerde bulunacaksa, söz konusu bölgeler de bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Bu değişikliğin en önemli sonuçlarından biri, yeni kurallar uygulanmaya başladıktan sonra birçok mevut proje artık TEA kapsamında yer almayacak. Invest in the USA (IIUSA) (ABD’de Yatırım Yap) adlı EB-5 Bölgesel Merkez Programı ticaret birliği tarafından 2018’de yapılan bir analize göre, bitişik ve komşu sayım bölgelerine yönelik uygulamalardaki değişiklikten dolayı mevcut EB-5 projelerinin yalnızca üçte biri yeni kurallara göre TEA projeleri olma niteliğini koruyabilecek. EB-5 programı katılımcılarının, proje konumlarının yeni kuralların uygulanmasından sonra da TEA kapsamında olup olmadığını kontrol etmek için EB-5 ekonomistlerine başvurmaları gerekiyor.

3. Bazı EB-5 Yatırımcıları İçin Başvuru Tarihleri Geçerliliğini Koruyor

Bazı EB-5 yatırımcılarının, 21 Kasım 2019 tarihinden sonra da ‘priority’ (öncelik) ya da ‘filing’ (başvuru) tarihi olarak adlandırılan ve yeşil kart için numara alma sırasını gösteren tarihleri geçerliliğini koruyacak. Bu sayede; I-526 onayı almış, henüz şartlı kalıcı oturum iznini elde edememiş ve EB-5 sürecindeki gecikmelerden ötürü şartların beklenmeyen şekilde değişmesinden dolayı yeşil kart alma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan yatırımcıların mağdur olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni kural, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçici vize ile bulunan ya da başvurusu konsolosluk sürecinde olan yatırımcılar için geçerli olacak. Şartlı oturum statüsü elde etmiş yatırımcılar ile dilekçelerini verirken dolandırıcılık amacıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunan yatırımcılar için uygulanmayacak. Nihai Kural’da, I-526 dilekçelerinin sonucunu bekleyen yatırımcıların durumu ile ilgili bir ifade yer almıyor.

Şartları karşılayan yatırımcılar yeni I-526 dilekçeleri vererek ve EB-5 projelerine güncellenmiş miktarda yatırım yaparak vize sürecindeki yerlerini koruyabilecek. Yatırım yaptıkları bölgesel merkezlerin statüsünü iptal edilmesi ya da proje ve başvuru şartlarındaki önemli değişiklikler gibi I-829 dilekçelerinin başarısını tehlikeye atan sorunlar yaşayan yatırımcılar için bu değişiklik özellikle önemli olacak.

Başvuru tarihinin geçerliliğini korumasına yönelik güncelleme; uygulamalardaki katılık ile proje ve yatırım şartlarında zaman içinde görülen değişiklik arasındaki çelişkinin yol açtığı sorunları hafifletiyor. Özellikle de vize sürecinin ne kadar uzun olduğu dikkate alındığında. Bununla birlikte, benzer sorunların tam olarak giderilmesi için başka değişiklikler yapılması da şart.

Menü