2019 Mali Yılının İlk Çeyreğinde Düşük İşlem Hacminin Ardındaki Sebep

EB-5 işlemleri ile ilgili istatistiklere bakıldığında, son 10 yıldan bu yana ilk kez meydana gelen bir gelişme hemen göze çarpıyor: 2019 mali yılında I-526 dilekçeleriyle ilgili işlem hacmi trendi tersine döndü ve inanılmaz derecede düştü. EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı karmaşık bir program ve Göçmen Yatırımcı Programı Bürosu (IPO) karmaşık bir kurum. İşlem hacimleri genellikle perde gerisinde devam eden birçok sürecin sonucu. 2019 mali yılının ilk çeyreğindeki düşük işlem hacmi de perde gerisindeki gelişmelerden kaynaklanıyor.

Öncelikle, 2018 mali yılında I-526 dilekçeleriyle ilgili beklenmeyen ölçüde yüksek işlem hacimlerini ele alalım. İki mali yıl arasında önemli bir değişiklik söz konusu. IPO bu dönemde Julia Harrison tarafından yönetiliyordu. 2019 mali yılında ise görevini Sarah Kendall’a devretti. İki şef arasında yönetim anlayışı bakımından farklar söz konusu.

2018 Mali Yılındaki İşlem Hacmi Niçin Çok Yüksekti?

2018 mali yılında I-526 dilekçelerinin onay sürecine alınmasında yüksek rakamlara ulaşılması çeşitli sebeplere bağlanabilir. İlk olarak, çapraz eğitimden geçmiş ekonomistler ve karar vericiler I-526 dilekçelerinin işlemlerine yardımcı olmak için görevlendirildi. Harrison’ın IPO faaliyetlerine standart getirmek için izlediği genel stratejinin bir parçası olan bu önlemler, karar süreçlerini hızlandırdı. Harrison’ın liderliğindeki IPO’ya sürekli yeni personel alımı yapılması da işlem hacimlerini yükseltti.

2019 Mali Yılındaki İşlem Hacmi Niçin Çok Düşük?

Kendall görevi devraldığında, faaliyetlere standart getirmek yerine güvenliğe ve dolandırıcılıkla mücadeleye odaklandı. IPO’da yaptığı değişiklikler ile kontrolleri sıkılaştırmayı, dürüstlük ve kaliteyi sağlamayı hedefledi. Dolandırıcılığa karşı inceleme faaliyetleri yoğunlaştırıldı ve bazı durumlarda kolluk kuvvetleri ve ABD’nin sermaye piyasası kurulu olan SEC ile ortak çalışmalara daha çok mesai harcandı. IPO ayrıca, yurtdışında dolandırıcılıkla mücadele konusunda da işbirlikleri yaptı ve EB-5 yatırımcılarının sermayelerini nasıl edindiğine dair araştırmalara odaklandı.

Güvenlik protokollerinin sıkılaştırılması, 2019 mali yılında beklenmedik ölçüde düşük işlem hacminin tek sebebi değil. IPO, I-526 dilekçeleri yerine diğer önceliklerine daha çok önem verdi. Mayıs 2019’da başlatılan kurum içi eğitimden dolayı, karar verici memurların işlem yaptığı dilekçelerin sayısı azaldı. Bazen de personelin geçici olarak başka görevleri yerine getirmeleri istendi. Yani toplam çalışan sayısı artmış olsa da I-526 başvurularıyla ilgili karar veren personelin sayısı artmadı. Bir diğer faktör ise -sonradan uzatılmış da olsa- bölgesel merkez programının sona ermesiydi. Etkili olan başka bir faktör de Kendall’ın I-829 dilekçeleriyle ilgili işlemlere daha fazla odaklanmasıydı. Bundan dolayı, I-526 dilekçelerine harcanacak zaman ve kaynaklar kısıtlı kaldı. IPO personelinin I-526 dilekçeleri için harcadığı zaman, bir önceki döneme göre %33 oranında azaldı ve bu da işleme alınan dilekçe sayısını düşürdü.

2020 Mali Yılın İçin İşlem Hacmi Öngörüsü

EB-5 işlem hacimlerini tahmin etmek her zaman zor olsa da 2020’nin 2. Dünya Savaşından bu yana tahmin edilmesi en zor yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2020 mali yılında işlem hacmini etkileyecek zorluklar arasında; Trump yönetiminin iltica dışındaki konularda USCIS’e eleman alımını durdurmasını sayabiliriz. Bir diğer faktör ise USCIS’in I-526 işlemleri için vize mevcudiyeti yaklaşımını benimsemesi. İlk giren ilk çıkar şeklindeki sistemden vazgeçilmesinin işlem hacmi üzerindeki etkisi henüz görülmedi. Ancak ilginin yüksek olmadığı ülkelerden gelen EB-5 yatırımcıların daha hızlı işlem süresinden yararlanacağı, Çinli yatırımcıların ise daha fazla beklemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. 31 Mart 2020’de başlayan yeni yaklaşım, mali yılın yalnızca yarısında uygulanmış olacak.

Ancak tahmin edilmesi en zor olan şey, COVID-19 pandemisinin işlem hacmi ve genel olarak da EB-5 programı üzerindeki etkisi. Çin’deki ABD konsolosluğunun kapanmasından dolayı, IPO arta kalan vizeleri Çin’deki konsolosluk açılana kadar Vietnamlı EB-5 yatırımcılarına verecek. Bu durum, Çin vatandaşları için EB-5 vizelerinin sekteye uğrayacağı anlamına gelebilir. Dünya genelinde başka elçilikler ve konsoloslukların da kapanması durumunda, EB-5 yatırımcıları yeşil karta başvurularını yapamayacaktır. Bunun yanında, tüm dünyada alınan kapsamlı karantina önlemlerinden ötürü, EB-5 yatırımcılarının belge toplaması, göçmenlik avukatlarına danışması ve EB-5 projelerine erişmesi de mümkün olmayabilir. Pandeminin etkisi ancak sona erdiğinde tam olarak anlaşılabilecek.

Menü