Önemli Değişikliklerin Sonuçları

Önemli Değişiklikleri Ne Zaman Yapmak Gerekir

EB-5 projeleri, bazı durumlarda orijinal proje açıklamasında çizilen çerçeveye tam olarak uygun şekilde devam etmez. Genel olarak, orijinal plana uyum sağlamak için mümkün olan her şey yapılır ancak bazen proje ilerlerken öngörülemeyen şartlardan ötürü değişiklikler yapılması zorunluluğu ortaya çıkar ve bunlar da ilk sunulan I-526 Dilekçesi’nde yer alan orijinal plana ve I-829 Dilekçesi’nde sunulan proje detaylarına göre bariz farklılıklar oluşmasına yol açar.

Yapılan küçük değişiklikler sorun olmayabilir ancak projenin çeşitli yönleri ve sonuçlarını etkileyen önemli değişiklikler; USCIS’in yeterlilik ve dilekçe onayı konusundaki kararlarını da etkileyebilir. Fon kaynağını ya da iş planının temel bileşenlerini etkileyen ve dilekçedeki eksiklikleri gidermeye yönelik olarak uygulanan değişiklikler, bu kategoride değerlendirilebilir.

Önemli Değişiklikler Ne Zaman Sorun Oluşturur

Önemli değişiklikler projeyi program yeterliliğinden diskalifiye etmediği ve EB-5 yatırımcısı bu değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu ve işin başında planlanmadığını gösterebildiği sürece USCIS genellikle son teslim edilen I-829 dilekçesini reddetmez. Yatırımcının ayrıca, yapılan her türlü değişiklikten bağımsız olarak, tüm süreç boyunca fonların risk altında olmaya devam ettiğini göstermesi gerekir.

Önemli değişiklikler, örnek I-526 dilekçesinin onaylanmasından sonra ve yatırımcı gerçek I-526 dilekçesini onaya sunmadan önce yapılırsa, genellikle herhangi bir soruna yol açmayacaktır. Bununla birlikte, örnek dilekçe onaylandıktan sonra değişiklikler yapılırsa bu onay hükümsüz hale gelir ve gerçek dilekçenin USCIS’in kapsamlı yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir. Böylece, başta işlem takvimi ile ilgili avantajlar olmak üzere ön onaydan elde edilmiş muhtemel avantajlar yitirilmiş olur.

Önemli değişiklikler, projenin temellerini etkileyecek derecede önem taşıması durumunda sorun oluşturur. Örneğin, I-526 dilekçesinde proje lüks bir otel inşaatı olarak tanımlanır ve ardından tamamen değiştirilerek yolcu treni hizmetlerine çevrilirse, bu değişiklikten dolayı büyük ihtimalle dilekçe reddedilir. Çünkü burada proje türünde köklü bir değişiklik söz konusudur.

Önemli ve Önemsiz Değişiklikler Arasındaki Farklar

Genel olarak, USCIS’in önemli olarak tanımladığı değişiklikler şunlardır:

  • Proje kapsamındaki değişiklikler. Örneğin; bir yatırımcının bölgesel merkez yatırımını doğrudan yatırıma çevirmesi ya da projenin odak noktasını tamamen değiştirmesi durumunda reddedilme durumu söz konusu olabilir.
  • Yatırım anlaşmalarındaki değişiklikler. Örneğin; bir anlaşmadaki şartlar daha sonra ortadan kaldırılırsa, bu durum önemli bir değişiklik olarak değerlendirilir.

Genel olarak, USCIS’in önemsiz olarak değerlendirdiği değişiklikler şunlardır:

  • Bir yatırım projesinin odak noktasının hafif şekilde değişmesi. Örneğin; Avrupa mutfağı ürünleri sunan bir restoran yerine Fransız yemeklerine odaklanan bir restoran projesine karar verilmesi, önemli bir değişiklik teşkil etmez.
  • Yatırım anlaşmalarında muğlak ifadelerin yer aldığı maddelerde değişiklik yapılması ya da anlaşma kaleme alınırken dikkatsizlikten kaynaklanan hataların düzeltilmesi.

İş planında yapılan değişikliklerin öngörülmüş ve orijinal dosya sunumunda bunların belirtilmiş olması durumunda da USCIS dilekçeyi büyük ihtimalle onaylar. Örneğin, yatırımın “riske maruz” kalması amacıyla fonların yeniden dağıtılmasında değişiklik yapılacaksa, bu durum dilekçede belirtilmelidir. Böylece, I-829 dilekçesinin onay incelemesi sırasında, değişikliğin gerekçesi USCIS tarafından açıkça görülecektir.

Önemli Değişiklik Tuzağına Düşmemek İçin

Bazı durumlarda önemli değişiklikler kaçınılmaz olabilir ancak yatırımcıların değişiklikten kaçınmak ya da değişiklik yapılması gerekiyorsa bunların dilekçe onayını olumsuz etkilememesi adına atabilecekleri bazı adımlar söz konusudur.

Birincisi; yatırımcıların potansiyel yatırım projeleri kapsamındaki iş planlarını dikkatli şekilde gözden geçirmeleri gerekir. Bu sayede, projenin mevcut planlar ile gerçekleştirilebilir olduğundan emin olmalıdırlar.

İkincisi; çalışılacak bölgesel merkezinin, EB-5 projelerini tamamlama açısından başarılı bir geçmişe sahip olduğunun doğrulanması gerekir. Bu durum, söz konusu merkezin ‘regional center’ onayını sürdürmesi ve projenin tamamlanmasına destek vermesi şansını da artıracaktır.

Üçüncüsü; yatırımcılar, sundukları I-526 dilekçesinde gereken tüm bilgilerin yer aldığından emin olmalıdır. USCIS’in daha fazla bilgi talep etmesi ihtimalini azaltmak adına, programın şartlarının nasıl karşılanacağı konusundaki detaylar dilekçeye eklenmelidir. Ek bilgi talep edildiğinde herhangi bir değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkarsa, orijinal plan ile yeni plan arasındaki bağlantıları gösteren belgeler de eklenmelidir.

Şartlı kalıcı oturum statüsü kazandıktan sonra yapılacak önemli değişiklikler, dilekçe öncesinde yapılanlara kıyasla çok daha az sorun teşkil eder. Ancak bu durumda bile, I-829 Formu sunulmadan önceki her türlü değişikliğin USCIS’e bildirilmesi gerekir. Çünkü bu form, projenin orijinal dilekçede ortaya konan plana uyumlu şekilde yürütülmesi için ne tür çabalar gösterildiğini kanıtlayan belgeleri içermek zorundadır.

Projede yapılacak tüm değişiklikler yatırımcıya sorun çıkarmasa da öngörülebilir değişikliklere karşı dikkatli şekilde planlama yapmak ve bunlardan mümkün olduğunca kaçınmak yatırımcılar için çok daha iyi olacaktır.

Menü