EB-5 Yatırımı İçin Karar Vermeden Önce Dikkate Alınması Gereken Hususlar

EB-5 programı, gözü kapalı atlanacak bir süreç değildir. Çok vakit alan bu süreç, büyük miktarda para ve kararlılık gerektirir. Yatırımcıların bu yolculuğa çıkmadan önce bölgesel merkezleri, projeleri ve destek almaları muhtemel uzmanları araştırmak için gereken zamanı ayırması ve bu konuda titizlik göstermesi çok önemlidir. Sürecin tüm taraflarının, zaman içerisinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde size yardımcı olmak için gereken geçmişe ve denetime sahip olduğundan ve yatırımın USCIS mevzuatına uygun şekilde yapıldığından emin olmanız gerekir.

Son dönemde, bazı EB-5 projelerinde ortaya çıkan sorunlar, potansiyel yatırımcılar için caydırıcı olabilmektedir. Bununla birlikte, programın genel anlamda başarılı olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Yıllar içinde hızlı bir ilerleme kaydeden bu EB-5 programı, son 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri’ne 14,5 milyar $ yabancı sermayenin girmesine, ABD’li işçiler için binlerce yeni istihdam alanın yaratılmasına ve on binlerce yabancı yatırımcıya da kalıcı oturum verilmesine imkan sağladı. Kalıcı oturum statüsü; Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim ve istihdamın yanı sıra diğer konularda önemli fırsatlar sağlamaya devam ediyor.

Yatırımcılar, ayrıntılı inceleme aşamasında, hazırlanan tüm proje belgelerini görme hakkına sahiptir. Projenin kapsamı ve başarı potansiyelinin anlaşılabilmesi için iş planı, ekonomi raporu, proje inşaatı takvimi ve yapılmış olması muhtemel piyasa araştırmaları dikkatlice incelenmelidir. Bu belgelerde ayrıca, riskleri azaltmak amacıyla şart koşulan istihdam sayısını aşan istihdam planına ve muhtemel çıkış stratejilerine dair bilgiler de yer alacaktır.

Yatırımcıların bu inceleme sırasında özellikle dikkat etmesi gereken belgelerden biri, PPM olarak adlandırılan Tahsisli Satış Protokolüdür. PPM, önerilen yatırımın tüm önemli kısımları hakkında genel bir çerçeve çizer. Proje ile ilgili tüm anlaşmaların özetleri ve ortaya çıkabilecek riskler bu belgede yer alır. PPM uzun ve anlaşılması güç hukuki terimlerle dolu olabilir. Yine de yatırımcıların bu belgeyi incelemesi son derece önemlidir. Çünkü, yatırımcının bu projeye yatırım yapma kararını etkileyebilecek şekilde projenin en önemli hususlarının tam bir fotoğrafı bu belgede ortaya konulur. Potansiyel EB-5 yatırımcıları projeler üzerinde ayrıntılı inceleme yapma hakkına sahip olduğunu bilmeli ve bu haklarını kullanarak yatırım kararı öncesinde tüm önemli detaylara hakim olmalıdır.

Yukarıda bahsi geçen proje ve yatırım belgelerinin yanı sıra yatırımcılar ayrıca projeyle doğrudan ilgili olan (proje yöneticisi ve diğer idari görevlere sahip olan kişiler gibi) tarafların geçmişlerini de araştırmalıdır. Bu kişilerin EB-5 projelerindeki başarı karnesini incelemeli ve projeyi başından sonuna kadar finanse etmek için gereken sermayeyi bulma konusundaki yeteneklerinden emin olmalıdır. Bu kişilerin, dolandırıcılık gibi bir sabıkası olmadığını da kontrol etmek hayati önem taşır. Ayrıca, yazılı ve sözlü beyanların birbiriyle tutarlı olması da çok önemlidir.

Potansiyel EB-5 yatırımcıları, ayrıntılı inceleme yaparken aşağıdaki bilgileri kontrol etmelidir:

1. Bölgesel merkezin ilk onaylandığı tarih ve bu tarihten bu yana statüsünde herhangi bir değişiklik olup olmadığı
2. Bölgesel merkezin geçmişte reddedilmiş olan I-924 dilekçelerinin dökümü
3. Bölgesel merkeze gönderilen Fesih Niyeti Tebliğnameleri varsa, bunların dökümü
4. Bölgesel merkez yıllık raporların (I-924A) sürdürülmesi
5. Bölgesel merkez hakkındaki SEC soruşturmalarının dökümü
6. Bölgesel merkezin ve lisanslı aracı/komisyoncu olarak görev yapan bağlantılı kişilerin statüsü
7. Başarı karnesi (hem bölgesel merkez hem de söz konusu proje için)
8. I-526 ve I-829 dilekçelerinin onay oranı (hem bölgesel merkez hem de söz konusu proje için)
9. Model projenin ön onay statüsü
10. Emanet hesabının kullanımı ve serbest bırakılma karşılıkları
11. Form I-526’nın reddedilmesi durumunda yatırım sermayesinin geri ödenme şartları
12. Form I-526’nın reddedilmesi durumunda harçların geri ödenme şartları
13. Proje ya da ilgili kişilerin menkul kıymetlere dair şartları ihlal etme ya da dolandırıcılık geçmişi
14. Bölgesel merkez ya da projenin başlıca aktörleri için kovuşturma geçmişi

Yatırımcılar, EB-5 sürecinde danışmanlık almak için kendileri de uzmanlar tutabilir. İlgili konularda tecrübe sahibi profesyoneller, yatırım kararı alma konusunda hukuk, vergi, mevzuat ve diğer hususlarda yatırımcılara yardımcı olabilir.

Menü