EB-5 Yatırımcılarının Başvuru Sürecinde Karşılaşabilecekleri Zorluklar

EB-5 Yatırımcılarının Sık Karşılaştıkları Engeller

Hem ABD ekonomisine hem de yatırımcılara birçok avantaj sağlayan EB-5 Programında bazı zorluklar da söz konusudur. Program yatırımcıları, süreç boyunca çeşitli engellerle karşılaşabilir. Bu yüzden de bu sürece başlamadan önce karşınıza neler çıkabileceğini bilmek gerekir. Yasalardaki değişiklikler, taraflardan biri ya da birkaçının dolandırıcılık niyetinde olması ve USCIS’in ek bilgi istemesi gibi genel zorlukların yanında yatırımcılar sürecin farklı safhalarına özgü zorluklarla da karşılaşabilir.

Yasalardan Kaynaklanan Program Değişiklikleri

Uzun süredir uygulamada olan EB-5 oturmuş bir program olsa da yasalardaki yeni düzenlemelerden ötürü program kapsamındaki şartlar ve seçenekler zaman zaman değişebilmektedir. Örneğin; şart koşulan minimum yatırım miktarın azalması ya da artması, programa katılma şartlarının değişmesi, şart koşulan minimum istihdam sayısının azalması ya da artması söz konusu olabilir. Böyle bir değişiklik durumunda, EB-5 sürecini başlatmış olan yatırımcılar, önceki kurallara göre verdikleri dilekçelerden ötürü mağdur olabilirler.

Dolandırıcılık Amaçlı Faaliyetler

Yatırımcılara yanlış ya da eksik bilgi verilmesi dolandırıcılık olarak değerlendirilmektedir. ABD’nin sermaye piyasası kurulu Securities and Exchange Commission (SEC) ve USCIS, bu durumun yaşanmaması için bazı önlemler almış olsa da böyle bir risk her zaman mevcuttur.

USCIS’in Ek Bilgi İstemesi

USCIS, bazı durumlarda, verilen bilgilerin dilekçeyi onaylamak için yeterli olmadığı sonucuna varabilir ya da dilekçeyi reddedeceğinin sinyalini verir. Reddetme niyeti tebliği (NOID) alan bir yatırımcı, dilekçe reddine yol açabilecek meseleleri netleştirmek için ek bilgi sağlama fırsatına sahiptir. Kanıt talebi (RFE) ise USCIS’in dilekçeyi onaylaması için yatırımcının daha fazla bilgi vermesi gerektiği anlamına gelir. Her iki talep, onay sürecinde gecikmelere ve yatırımcı için ekstra maliyetlere yol açabilir.

Dilekçenin reddedilmesine idari inceleme talebiyle itiraz edilebilir ancak bu süreç de çok zaman almaktadır. Neyse ki, I-829 dilekçelerinin %90’ı ve I-526 dilekçelerinin %85’i onaylanmaktadır ve bu tür bir incelemelere nadiren ihtiyaç duyulmaktadır.

I-526 Dilekçesinin İşleme Alınması Sırasında Karşılaşılan Zorluklar

EB-5 sürecinin başlangıcında verilmesi zorunlu olan Form I-526 kapsamında hem projeyi anlatan belgeler hem de yatırımda kullanılan paranın meşru yollarla elde edildiğine dair kanıtlar sunulmalıdır. Dilekçe ile birlikte sunulan proje belgeleri; fonların nasıl kullanılacağını, her bir yatırım için projenin ABD’li işçilere 10 adet yeni istihdamı nasıl yaratacağını ve yatırımın yeni bir ticari işletmeye (NCE) yapılmakta olduğunu göstermek zorundadır. Yeni kurulmuş, yakın dönemde el değiştirmiş ya da genişletilmiş olan kâr amacı güden kuruluşlar NCE olarak adlandırılmaktadır. USCIS bu belgeleri inceledikten sonra yatırımcının EB-5 sürecine devam edip edemeyeceğine karar vermektedir. Ret cevabı alma veya gecikme gibi durumlarla karşılaşmamak adına söz konusu belgelerin ayrıntılı ve tam olması ve ilgili tüm taraflar ile onların tuttuğu avukatlar tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Tüm EB-5 yatırımcıları, yatırımda kullanılacak tüm para kaynaklarını göstermek zorundadır. Bunun için; maaş makbuzları, banka kayıtları ve diğer belgeler kullanılabilir. Finans kurumlarının nadiren hesap bilançosu verdiği Çin gibi bazı ülkelerden gelecek yatırımlar için bunu yapmak zor olabilir. Bunun yanında, bazı ülkelerde ise yurtdışına aktarılacak para miktarında limitler söz konusu olabilir. Bu durumda, transfer işlemi için farklı ülkelerdeki finans kurumlarını kullanmak gerekebilir.

Başvuru beklemedeyken ticari işletme hakkında geçmişte dolandırıcılık iddiası olup olmadığının belirlenmesi, projenin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin ve gereken sayıda istihdam yaratılmasının sağlanması için hem USCIS hem de SEC tarafından araştırmalar yapılabilir.

Şartlı Kalıcı Oturum Statüsü Elde Edilmesi Önündeki Engeller

I-526 onaylanırsa, EB-5 yatırımcıları sürece devam edebilir. Göçmen olmadığı halde Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet etmekte olan yatırımcılar statü tashihi yoluyla şartlı kalıcı oturum statüsü için talepte bulunmalıdır. Statü tashihleri, USCIS tarafından belgelerin incelenmesinin ardından işleme alınır. Henüz Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapmamış olan yatırımcılar için ise göçmenliğe elverişli olduğunu kanıtlayan hukuki belgeler ile sağlık durumunu gösteren kanıtlar Ulusal Vize Merkezi (NVC) tarafından incelenir ve yatırımcının kendi ülkesinde bir konsolosluk mülakatı gerçekleştirilir. Belgeler dikkatlice gözden geçirilmeli; doğru, kapsamlı ve sürecin önceki aşamalarında sunulan belgelerle tutarlı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, süreçte gecikmeler söz konusu olabilir.

I-829 Onayı Sürecindeki Gecikmeler

Göçmen yatırımcıya şartlı kalıcı oturum statüsü verildiğinde, vizenin sona ermesine kadar iki yıllık bir süre tanınmış olur. Bu süre içerisinde, seçilen projenin yatırımı kullanarak gereken 10 adet tam zamanlı istihdamı yaratması beklenir. Bu sürenin sonunda, yatırımcının Form I-829’u teslim etmesiyle kalıcı oturum statüsündeki şartlar ortadan kaldırılmış olur. Bu forma; yatırılan fonların hâlâ risk altında olduğu ve söz konusu 10 istihdamın yaratıldığı ve sürdürülmekte olduğunu gösteren kanıtların eklenmesi zorunludur. Bu kanıtlar arasında bordro kayıtları ve mali kayıtlar yer alabilir. Daha önce sunulan evrakta belirtilen fonlar ile son forma eklenen evraklarda gösterilen fonları birbiriyle tutarlı olmasını sağlamak ve bu fonların gereken 10 adet istihdamı yaratmak için doğrudan kullanıldığını göstermek çok önemlidir.

EB-5 sürecinde yatırımcıların karşı karşıya kalabileceği çeşitli engeller olsa da bunların birçoğu projelerin ve bölgesel merkezlerin etraflıca araştırılması, belgelerin dikkatlice incelenmesi, tüm şartların karşılanması ve gerekli belgelerin sunulması ile aşılabilir. Bu yapıldığında, dilekçe sürecinde yüksek masraflara yol açan gecikmeler ve ret cevapları gibi sorunlar da yaşanmayacaktır.

Menü