EB-5 Vizesi Opsiyonları: Doğrudan ya da Bölgesel Merkez Üzerinden

EB-5 Yatırım Opsiyonları

EB-5 programı başlangıçta, dış yatırım çekerek ABD ekonomisini canlandırmak ve Amerika Birleşik Devletleri’nde istihdam yaratmak için tasarlanmıştı. Daha sonra ise uygun yatırımlar aracılığıyla yabancı yatırımcıların ve ailelerinin ABD’de kalıcı oturum iznine sahip olmalarına yardım etmeyi amaçlayan bir program haline geldi.

Yabancı yatırımcılar, EB-5 programı kapsamında, bir bölgesel merkez üzerinden yatırım yapabilecekleri gibi bir ticari işletmeye doğrudan yatırım da yapabilirler. Programın temel şartları, her iki yatırım türü için de aynı olsa da bu şartların nasıl karşılanacağı ile ilgili birkaç farklılık da söz konusu.

Bölgesel Merkezler Üzerinden Yatırım

Yabancı yatırımcıların çoğu, yatırımlarını yönetmek için bir bölgesel merkezi kullanmayı tercih etmektedir. Bu yöntemin sağladığı avantajlardan biri; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış istihdamın 10 kişiye sağlanması gereken istihdam kapsamında değerlendirilebilmesidir. Bu sayede, dilekçenin onaylanması için gereken şartların karşılanması daha kolay hale gelmektedir. Böylece, dilekçenin yani göçmenliğin onaylanmaması riski büyük ölçüde azalmaktadır. Minimum yatırım miktarı ise hangi yöntem seçilirse seçilir aynıdır: Yatırımın yapıldığı ticari işletme hedeflenmiş istihdam alanında (TEA) bulunuyorsa 500.000$, TEA dışındaki bir alanda bulunuyorsa 1.000.000$. İzin verilen şirket yapıları da yine aynıdır: şahıs şirketleri, sınırlı sorumlu şirketler, iş ortaklıkları, adi şirketler vb. tüm yapılara izin verilmektedir.

Doğrudan Yatırım

Bazı EB-5 yatırımcıları ise USCIS onaylı bir bölgesel merkez yerine doğrudan ticari şirketlere yatırım yapmayı tercih etmektedir. Bu yöntemde, şirketin tek yatırımcısı olmak gibi bir şart söz konusu değildir. Başka yatırımcılarla birlikte, projenin ihtiyaç duyduğu sermaye sağlanabilir. Bununla birlikte, 10 kişilik istihdam şartı için yalnızca doğrudan istihdam hesaba dahil edilir. Yani, yalnızca şirketin tam zamanlı çalışanları dikkate alınır. Bölgesel merkez yatırımlarında ise tam zamanlı doğrudan çalışanların yanı sıra, yeni ticari işletmeye hizmet sunan kuruluşların çalışanları (dolaylı istihdam) ve bu çalışanları para harcaması sayesinde iş bulan çalışanlar (uyarılmış istihdam) da hesaba dahil edilir.

Sizin İçin En Uygun Yatırımı Seçmek

Bir yatırım şekli (doğrudan ya da bölgesel merkez üzerinden) seçerken zorlanıyorsanız, şöyle düşünün: Her şey, yatırım yapacağınız proje üzerinde ne kadar kontrol sahibi olmak istediğiniz ile ilgili. Doğrudan yatırım yöntemini tercih eden yabancı yatırımcıların birçoğu, kendi işlerini kurmak ve bunu zaman içinde başarılı bir işletmeye dönüştürmek niyetini taşımaktadır. Söz konusu yatırımcılar, çoğu zaman kendi ülkelerindeki mevcut şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri’ne açılmasına ve bu şirketleri de yatırım alan kuruluşlar olarak kullanmaktadır. Yani doğrudan yatırım, hem yatırım üzerinde hem de yatırım yaptığı kuruluş üzerinde mümkün olan en yüksek kontrolü sürdürmek isteyen kişiler için en iyi seçenektir.

Bölgesel merkezler üzerinden yapılan yatırımlar ise yatırım ve projenin detaylarını başkalarının yönetimine bırakmayı tercih edenler için en iyi seçenektir. Bu yatırımcıların yerine getirmesi gereken sorumluluklar çok azdır. Ayrıca, EB-5 yatırımları üzerinden gelen sermaye miktarı, projenin elde ettiği tüm sermayeye oranla genellikle düşük olduğu için genellikle daha fazla sayıda istihdam oluşturulur. Böylece dilekçenin ve göçmenlik başvurusunun onaylanması ihtimali artmaktadır.

EB-5 Yatırımları İçin Dilekçe Sunma Prosedürleri

EB-5 için doğrudan yatırımlar ve bölgesel merkez yatırımları arasındaki bir diğer fark ise bu süreçte çeşitli dilekçelerin nasıl sunulduğu ile ilgilidir.

Doğrudan yatırımlarda, EB-5 yatırımcıları dilekçe verme sürecinde daha büyük bir sorumluluğa sahiptir. Her bir yatırımcının birer göçmenlik avukatı tutarak, dilekçelerin her biri için gereken belgeleri hazırlamaları şarttır. Formların gerektiği gibi doldurulması, istenen tüm bilgileri içermesi ve program kapsamındaki son tarihler içinde ve bizzat yatırımcılar tarafından sunulması da şarttır.

Yatırımların bölgesel merkezler aracılığı ile yapılması durumunda, dilekçelerin sunulması süreci yatırımcı ve seçilen bölgesel merkez tarafından birlikte yerine getirilir. Her iki taraf da belgelerin hazırlanması ve bir araya getirilmesi için birlikte çalışır. Bölgesel merkezler proje belgelerini zaten hazırlamış olduğundan, yapılması gereken işin çoğu zaten yerine getirilmiş durumdadır.

Özet

EB-5 Programın katılmak, yatırımcının bazı önemli kararlar vermesini gerektirir. Bu süreç uzun olabilir. Hatta engellerle karşılaşması durumunda daha da uzayabilir. Belgelerin tam ve doğru şekilde teslim edilmesi ve sürece dahil olan tüm tarafların mevzuatın tümüne uymasının öneminden dolayı, USCIS onaylı bir bölgesel merkezden ya da bir EB-5 danışmanlığı firmasından danışmanlık almanızı öneriyoruz. Çünkü bu kuruluşlar, durumunuz için en uygun kararı almanızda size yardımcı olmak için gereken deneyime sahiptir.

Menü