EB-5 Vize Programın İle İlgili Temel Bilgiler

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programına Genel Bakış

İstihdam odaklı 5. öncelikli vize programı ya da yaygın olarak bilinen adıyla EB-5 Programı, 1990 tarihli Göçmenlik Yasasının bir parçası olarak tesis edilmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yönetilmektedir. Program, yeterli sermayeye sahip yabancı yatırımcıların ABD’li işçiler için istihdam yaratarak ABD ekonomisini canlandıran nitelikli bir yatırım yoluyla kalıcı oturum statüsü elde etmelerine imkan sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bir yabancı ülke vatandaşının Göçmen Yatırımcı Vizesi programına dahil olabilmesi için yeni bir ticari işletmeye (NCE) en az 1.000.000$ yatırım yapması gerekmektedir. USCIS, 29 Kasım 1990 tarihinden sonra kurulmuş ve kâr amacı güden yapıları NCE olarak tanımlamaktadır. Bu konuda bazı istisnalar yapılabilmektedir. Örneğin; işletmelerin yeni kurulması yerine büyütülme sürecinde olması da kabul edilebilmektedir. Kırsal bölgeler ya da ortalama istihdam oranın altında kaldığı için hedeflenmiş istihdam alanı (TEA) olarak sınıflandırılmış bölgelerde yer alan işletmeler için yatırımcının yalnızca 500.000$’lık sermaye katkısında bulunması gerekmektedir. Program şartlarının karşılanması için ABD’li işçiler için 10 adet yeni ve tam zamanlı istihdam yaratılması zorunludur. Yatırımcı, iki farklı yatırım türünden birini tercih edebilir: doğrudan yatırım ya da USCIS onaylı bölgesel merkezler üzerinden yapılan yatırım.

Bölgesel Merkezi Tercih Etmenin Avantajları

Bölgesel merkezler, USCIS tarafından EB-5 yatırımlarını yönetmelerine onay verilen kuruluşlardır. İlk olarak 1992 yılında, Göçmen Yatırımcı Pilot Programı kapsamında kurulmuşlardır. Doğrudan, dolaylı ve uyarılmış istihdamın, yeni yaratılan istihdam kapsamında değerlendirilmesi gibi bir avantaja sahip olan bölgesel merkezler, kalıcı oturum statüsü için gereken 10 adet istihdam şartını karşılamayı kolaylaştırmaktadır.

Göçmen yatırımcılar, oturum statüsü dilekçelerinin onaylanması için, yaptıkları yatırımla 10 adet yeni ve tam zamanlı istihdamın yaratıldığına dair belgeleri sunmak zorundadır. NCE üzerinden yatırım yapıldığında yalnızca tam zamanlı doğrudan çalışanların hesaba katılmasından dolayı bu şartı karşılamak zor olabilmektedir. Ancak bölgesel merkez üzerinden yatırım yapmayı tercih ettiğinde, yatırımın orijinal iş planında çizilen çerçeveye uygun şekilde yürütüldüğünün gösterilmesi yeterlidir. İstihdam yaratma ile ilgili hesaplama, bölgesel merkez tarafından, önceden onaylanmış bir yöntemden yararlanarak yapılacaktır. Bu yöntemin bir diğer avantajı ise daha geniş bir istihdam havuzuna sahip olduğu için proje için çok sayıda EB-5 yatırımının kabul edilebilmesidir.

EB-5 Yatırım Şartlarıyla İlgili Özet:

  1. Her bir başvuru sahibi; 1.000.000$ ya da proje TEA bölgesinde ise 500.000$ yatırım yapmak zorundadır.
  2. Yatırım, çalışma iznine sahip ABD’li işçiler için 10 yeni tam zamanlı istihdamın yaratılması ve iki yol boyunca sürdürülmesi için kullanılmak zorundadır.

Yatırımın bir NCE’ye yapılması zorunludur.

Yatırım için kullanılan fonların meşru yollarla elde edilmiş olması ve proje süresince riske maruz olması şarttır.

EB-5 Göçmen Yatırımcı Vize Programı, kurulduğu 1990 yılından bu yana ülke genelinde binlerce ABD’li işçi için yeni iş alanları yaratmayı başarmıştır. Yeterli sermaye sahip yabancı ülke vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmelerin için bir yöntem sunarken aynı zamanda da ABD ekonomisini canlandırmaya devam etmektedir.

EB-5 sürecine başlamadan önce bir göç avukatına danışmanızı öneririz. Kısa bir özet olan yukarıdaki bilgiler, EB-5 programı ile ilgili tüm bilgileri içermemektedir.

Menü