04-Image_The-Uncertain-Future-of-the-EB-5-Program

EB-5 Programının Belirsiz Geleceği

ABD’de federal hükümetin çalışmalarını uzun süreli olarak askıya almasını önlemek için ABD Başkanı ve Kongresi 2018 ve 2019 mali yıllarında bir savunma bütçesi üzerinde anlaştı. Söz konusu anlaşma kapsamında, 23 Mart 2018’den sonra da EB-5 Programı da dahil olmak üzere bazı federal programlara finansman akışının sürmesi üzerinde de mutabakata varıldı. Yasanın “Sürdürme Kararı” olarak adlandırılan bu parçası uzun dönemli bir bütçe anlaşmasının çerçevesini de çiziyor ve finansmanın sona ereceği tarihten önce geniş kapsamlı bir harcama tasarısına dahil edilmesi bekleniyordu.

Çıkarılan bu Sürdürme Kararı, Eylül 2015’ten beri devam eden bir eğilimin parçasıydı. Başkan Obama’nın S.3245 sayılı yasayı imzalaması ile 30 Eylül 2012’den itibaren program EB-5 programı üç yıllığına uzatılmıştı ancak daha sonra uzun dönemli bir uzatma yapılmamıştı.

Maalesef, söz konusu kısa dönemli sürdürme kararı, EB-5 programının geleceğinin uzun vadede belirsizliğe düşmesine yol açtı. Doğrusu, programın akıbetinin ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Son birkaç yıldır Senato ve Temsilciler Meclisi arasında bazı yasa tasarıları gidip geldi ancak bunlardan herhangi bir sonuç alınamadı. 2018’in başlarında göçmenlikle ilgili bazı tasarılar sunuldu ancak bunların hiçbiri doğrudan EB-5 programı ile ilgili değildi.

Ufukta EB-5 İle İlgili Değişiklikler Görünüyor

EB-5 Programının doğrudan yatırım seçeneği, 1990’dan bu yana oturmuş durumda ve programın diğer yönlerindeki gibi yenileme süreçlerine ihtiyaç duymuyor. Ancak Göçmen Yatırımcı Pilot Programının durumu farklı. EB-5 Programının 1992 yılında başlatılan bu parçası, bölgesel merkezler üzerinden dolaylı yatırımlar yapılmasına imkan sağlıyor. Doğrudan yatırım seçeneğinin aksine, Pilot Programda proje yöneticilerinin yalnızca doğrudan istihdamı değil; dolaylı ve uyarılmış şekilde oluşturulan istihdamı da yaratılan toplam istihdam hesabına dahil etmelerine izin veriliyor. Bu sayede, işletmelerin çok sayıda doğrudan istihdam oluşturmasıyla sonuçlanmama ihtimali bulunan projelerin de EB-5 finansmanı elde etmesine imkan sağlanmış oluyor.

Pilot Programın yıllar içinde hızla büyümesi Kongrenin dikkatini çekti ve bunun sonucunda da programda değişiklik yapılması için bazı tasarılar hazırlandı. Henüz bu tasarılardan hiçbiri yasalaşmamış olsa da programın akıbeti bu girişimlerden etkilenebilir. Bunlardan biri de 27 Temmuz 2017’de sunulan H.R.3471 sayılı yasa tasarısıydı. Bu tasarıda minimum yatırım tutarının, hedeflenmiş istihdam alanları ile altyapı ve imalat projeleri için 500.000$’dan 800.000$’a ve diğer yatırımlar için 1 milyon $’dan 1,2 milyon $’a yükseltilmesinin yanı sıra Pilot Programın 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılması öngörülüyordu.

Amerikan İstihdam Yaratma ve Yatırım Teşvikinde Reform Yasası adıyla 2017’de sunulan bir diğer tasarıda da hedeflenmiş istihdam alanlarına yapılacak minimum yatırım miktarının artırılması, diğer alanlardaki yatırımların 1 milyon dolarda kalması öneriliyordu. Pilot Programın aynı şekilde uzatılmasını içeren tasarıda, hedeflenmiş istihdam alanı tanımı için askeri bölgeler, kırsal bölgeler ve öncelikli kentsel alanların da dahil edilmesi teklif ediliyordu. Bunun yanında, bazı EB-5 vizelerinin spesifik olarak kırsal ve öncelik verilen kentsel alanlardaki projeler kapsamında verilmesi öneriliyordu.

Yine 2017’de hazırlanan ve EB-5 Göçmen Vizesi ve Bölgesel Merkez Programı Üzerinde Kapsamlı Reform Yasası adıyla hazırlanan tasarıda, Pilot Programın bir yıl daha uzatılması ve minimum yatırım tutarlarının da 500.000$ olanının 800.000$’a yükseltilmesi, 1 milyon dolarlık şartın ise 925.000$’a düşürülmesi teklif ediliyordu. EB-5 vizesi programı kapsamında hedeflenmiş istihdam alanlarına askeri bölgeler, işsizliğin yoğun olduğu kırsal ve kentsel bölgeler olmak üzere üç ayrı kategorinin dahil edilmesi öneriliyordu.

Konuyla ilgili bundan başka da tasarılar hazırlandı. Bu tür tasarıların EB-5 programının geleceğini etkilemesi ihtimal dahilinde.

Sırada Ne Var

EB-5 Programı ile ilgili reformların gecikmesinden rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) kurumu, Kongre’nin bu konuda bir adım atmaması durumunda kendi reformlarını gerçekleştireceğini açıkladı. Senato ve Temsilciler Meclisi’nde Adalet Komisyonu başkanları da bu konuda acil reform yapılması talebiyle kampanya başlattılar.

Senatör Grassley ve Temsilciler Meclisi Üyesi Goodlatte özellikle hedeflenmiş istihdam alanlarının (TEA) yeniden tanımlanması ve işsizliğin yoğun olduğu kırsal ve kentsel alanların da bu kapsama alınması için kampanya yaptı. Bu reform taslağında TEA kapsamındaki bölgelerde minimum yatırım şartının 500.000$’dan 925.000$’a yükseltilmesi, diğer alanlar için de 25.000$’lık bir artış yapılması öngörülüyordu. Bazı söylentilere göre; bazı mülakat prosedürlerinin değiştirilmesi, doğrudan istihdam için minimum bir şart getirilmesi gibi bazı teklifler de taslakta yer alıyordu.

EB-5 paydaşları ise bu süreçte senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle yakında çalıştı ve reformlar yapılırken şartların kademeli olarak ağırlaştırılması ve artışların küçük miktarlarda yapılmasının önemine dikkat çekti ve minimum yatırım miktarının birdenbire artırılmasının programın başarılı olmasını engelleyeceğini belirtti. Bu konudaki gelişmeleri ve kulis bilgilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Menü