Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergilendirme

Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergilendirme

ABD’deki vergilendirme sistemi, yasal oturum hakkına sahip olan kişilerin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde elde ettikleri gelir üzerinden gelir vergisi ödemelerini değil, aynı zamanda yurtdışındaki kazançları üzerinden ekstra bir veraset ve intikal vergisi ödemelerini de gerektirmesi bakımından biraz farklı bir sistemdir. Bu yüzden, vergilendirme yasalarını tam olarak anlamak ve buna göre planlama yapmak, kalıcı oturum statüsü almadan önce EB-5 yatırımcıları için hayati öneme sahiptir.

Yasal Oturum Sahipleri İçin Vergilendirme

ABD’de oturum iznine sahip biri olarak vergi planlaması yaparken, EB-5 kapsamındaki göçmen yatırımcılar öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki oturumlarının ne zaman başladığını tespit etmek zorundadır. Göçmen kişi, bu tarihten itibaren ABD’de ikamet etmekte olan bir kişi olarak vergilendirilir. Göçmen yatırımcıların ödemesi gereken iki tür vergi vardır: gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi. Bunların her birinde, oturum statüsünün başlangıç tarihi farklıdır.
EB-5 kapsamındaki göçmenler ile ilgili olarak, aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılandığında, gelir vergisi tahakkuk ettirilir:

  • Yeşil kart verilmesi. Bu durumda, başlangıç tarihi, Amerika Birleşik Devletleri’nde fiziki olarak ikamet edilmesi ile birlikte kalıcı oturum statüsünün verildiği tarihtir.
  • Göçmen yatırımcının, Amerika Birleşik Devletleri’nde içinde bulunulan takvim yılında en az 31 gün boyunca ikamet ediyor olması ve aynı takvim yılında toplamda en az 183 gün ve önceki takvim yılının üçte biri ve daha önceki takvim yılının altıda biri kadar gün boyunca fiziki olarak ikamet etmiş olması durumunda. Bu durum, “azımsanmayacak mevcudiyet” olarak değerlendirilmektedir.
  • Göçmen yatırımcının vergi amacıyla ABD’de ikamet eden bir kişi olarak sınıflandırmayı arzu etmesi durumunda. Bunun olabilmesi için, kişinin yıl içerisinde 31 gün boyunca kesintisi ve fiziki olarak ABD’de bulunuyor olması ve söz konusu kesintisiz 31 günlük zaman dilimi ile yıl sonu arasındaki sürenin dörtte üçü kadar süreyle ülkede ikamet ediyor olması gerekir.

İkamet tarihi belirlenirken, birden fazla sayıda şart karşılanıyorsa, “azımsanmayacak mevcudiyet” şartı dikkate alınır.

EB-5 kapsamındaki göçmen yatırımcılar hakkında, Amerika Birleşik Devletleri’nde kalmayı tercih ettikleri gün dikkate alınarak veraset ve intikal vergisi tahakkuk ettirilir. Bu tarih belirlenirken; EB-5 dilekçelerinde verilen bilgileri, Amerika Birleşik Devletleri’nde arkadaş ve aile üyeleriyle ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçiriien zaman, ülkeye giriş ve çıkışlar ve diğer faktörlerin tamamı dikkate alınmakla birlikte, çoğu zaman yatırımcının göç etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiği tarih, vergilendirme açısından ikametin başlangıç tarihi olarak değerlendirilmektedir.

Oturum Statüsü Elde Edilmeden Önceki Dönemle İlgili Vergiler

EB-5 kapsamındaki göçmen yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor olmaları durumunda, oturum şartlarını karşılamasalar bile vergilere tâbidirler. Yerleşik olmayan yabancılar (NRA) olarak adlandırılan bu kişiler, Amerika Birleşik Devletleri ile kendi ülkeleri arasındaki anlaşmalara bağlı olarak ekstra vergiler ödemek zorunda olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde sermaye kazançlarından vergi alınmasa da ABD’de elde edilen gelirlerin çoğu için %30 oranında sabit vergi oranı tahakkuk ettirilir.

Gelirin ABD merkezli bir işletmeden elde edilmesi durumunda, normal gelir vergisi oranları uygulanır. Bir EB-5 yatırımcısı, EB-5 yatırımından finansal olarak faydalanması durumunda (örneğin bir ortak olarak yeni ticari işletmeye girmişse ve kâr elde ediyorsa) da gelir vergisi oranları uygulanır.

ABD vatandaşlarına ve kalıcı oturum hakkına sahip olanlara uygulanan veraset ve intikal vergisinin aynısı NRA’lara da uygulanır. Amerika Birleşik Devletleri’nde vefat sırasında elde bulunan tüm mülklere ülke genelinde %40 oranında veraset ve intikal vergisi tahakkuk ettirilir. Bununla birlikte, istisna miktarı çoğu zaman NRA’lar için daha düşüktür. Diğer yerleşiklere uygulanan intikal vergisi (bağış) NRA’lara da uygulanır.

Vergi planlaması stratejisinin en iyi nasıl yapılacağı konusunda daha fazla bilgi için “Vergi Planalaması” – 2. Bölüm’e bakınız.

Menü